مداد را نصف کن و دقیق اندازه بگیر

تکنیک نصف مداد در نجاری – تا به حال به مداد پشت گوش نجار دقت کرده اید. بله مداد نصفه در نجاری است. در حالی که سعی می کردم یک نسخه دقیق از صفحه حلقوی اره رومیزی ام را ردیابی کنم ، با استفاده از یک مداد معمولی به این تکنیک جذاب رسیدم. من فقط مدادم را با ساییدن با دقت روی سمباده کمربندم به صورت نیم مداد تراشیدم. لبه تخت مداد اصلاح شده من را قادر می سازد مستقیماً در امتداد لبه قالب سوار شود. همچنین برای علامت گذاری و سپس شکل دهی به خاتم کاری پروژه های نجاری من بسیار عالی عمل می کند.

مداد پشت گوش نجار معمولا یا نصفه است و یا دارای نوک بسیار بلند تر از مداد های معمولی و یا یک مداد نصفه در نجاری

استفاده از تکنیک نصف مداد در نجاری
استفاده از تکنیک نصف مداد در نجاری

بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده‌اید ناراحت می‌شوید نه کارهایی که انجام داده‌اید،

پس طناب قایق‌تان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آب‌های آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید.

مارک تواین