Loading...
دزدی در چوب فروشی یا پایبندی به سنت

دزدی در چوب فروشی یا پایبندی به سنت دزدی در چوب فروشی – برای بسیاری از ما ، لحظه ای که فهمیدیم تخته 2 × 4 در واقع 1.5 سانتیمتر در 3.5 سانتیمتر است. در زمان خرید از چوب فروشی به شدت شک می شویم. دلیل این تناقض آشکار این است که. دستگاه گندگی برای

استفاده از لوله پلاستیکی در نجاری

استفاده از لوله پلاستیکی در نجاری استفاده از لوله پلاستیکی روکش تنگ دستی – گیره های لوله آهنی می توانند به راحتی چوب های نرم را خراب کند. و یا با چسب واکنش داده و چوب را لکه دار کنند. راه حل من این است که قسمتی از لوله پلاستیکی را به اندازه برش داده

استفاده از تکنیک نصف مداد در نجاری

مداد را نصف کن و دقیق اندازه بگیر تکنیک نصف مداد در نجاری – تا به حال به مداد پشت گوش نجار دقت کرده اید. بله مداد نصفه در نجاری است. در حالی که سعی می کردم یک نسخه دقیق از صفحه حلقوی اره رومیزی ام را ردیابی کنم ، با استفاده از یک مداد