استفاده از لوله پلاستیکی در نجاری

استفاده از لوله پلاستیکی روکش تنگ دستی – گیره های لوله آهنی می توانند به راحتی چوب های نرم را خراب کند. و یا با چسب واکنش داده و چوب را لکه دار کنند. راه حل من این است که قسمتی از لوله پلاستیکی را به اندازه برش داده شود. و در اطراف لوله قرار دهم. اگر چندین طول کوتاه دارید ، می توانید آنها را به صورت استراتژیک برای قرار دادن عرض های مختلف چوب خالص قرار دهید.

در لحظه ای که کار نجاری رو به اتمام است. خیلی ناراحت کننده است که ببینیم لکه های چربی از گیره های نجاری رخسار چوبمان را خراب کرده. یا یک فرورفتگی بد در قسمتی از چوب وجود دارد. که حاصل از کثیفی با روغن کاری تنگ دستی است. اما با استفاده از این تکنیک برای روکش تنگ دستی خیالمان از کیفیت نهایی قطعه کار چوبی راحت است.

استفاده از لوله پلاستیکی در نجاری
استفاده از لوله پلاستیکی در نجاری

من بر این باورم که کارهای ساده و پیش پا افتاده هم بسیار نیرومند و کارآمد هستند. آنتونی رابینز