در این فیلم ساخت نیمکت هنری از تخته چوب دور ریز را میبینیم. قرار بود این چوب بسوزد اما با خلاقیت و نجاری به پول تبدیل شد.

تبدیل چوب و قطعات “ناخواسته” به یک نیمکت هنری زیبا.

سازنده این نیمکت زیبا می گوید : در این ویدیو، من به شما نشان خواهم داد که چگونه کمی خلاقیت و الهام یک هنرمند، تخته چوبی را که کنار گذاشته شده بود تا سوزانده شود، به چیزی مفید تبدیل کرد. ممکن است بپرسید که چرا کسی این را می سوزاند در صنعت چوب، هنگام اره کردن تخته ها از اسلب، فقط می توانید تخته ای به عرض باریک ترین نقطه تخته در بین پوست بدست آورید. این اسلب ها شکل عجیب و غریب دیوانه وار آن را “بی ارزش” کرده است… به همین دلیل آن را انتخاب کردم.