در این فیلم خطرات بریدن درختان با اره زنجیری را میبینیم .

سازنده می گوید : پدرم مجبور شد 2 درخت سرو ایتالیایی 30 دقیقه ای را حذف کند و بچه های شرکت درختکاری که او استخدام کرده بود صاف، سریع و حرفه ای به تمام معنا بودند. تماشای آنها لذت بخش بود. آنها یک نوار 5 سانتی متری برای کار داشتند که به جز کوچه پشت خانه دسترسی نداشتند، بنابراین مجبور بودند آنها را با جرثقیل به داخل بیاندازند و بخش های بریده شده درختان را تکه تکه بلند کنند. آنها پاسیو پدرم را هم تمیزتر از آنچه پیدا کردند، رها کردند. اپراتور جرثقیل یک هوت بود. یک صبح عالی، همه چیز گفته شد.